Polityka prywatności

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  DANYCH  OSOBOWYCH  KLIENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Print Vision Sp. z o.o. z siedzibą w Rychnowy 112, 77-300 Człuchów zwany dalej Administratorem.

2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.

5) Podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wykonanie usługi.

6) Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych.

7) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu.

8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat.

 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)